February 24, 2021 family
I denne video taler Allan om sin familie. Hvilke personer snakker han om?

Enter the online lessons, right here: www.swaplanguage.com/online-lessons